Fenex

Over Fenex

Snijders Douane Agenten is lid van FENEX, de brancheorganisatie van expediteurs en logistieke dienstverleners. Voor lidmaatschap gelden strikte toelatingseisen op het gebied van kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Wij leggen onze processen en evaluaties vast in ons kwaliteitsmanagementsysteem 4m-focus en houden de kennis en kunde van ons team up-to-date.

Al meer dan 100 jaar behartigt FENEX, als brancheorganisatie van expediteurs/logistieke dienstverleners, de belangen van bijna 400 nationale ondernemingen. Deze gemeenschappelijke belangenbehartiging is gericht op versterking van de positie van de georganiseerde expediteur/logistieke dienstverlener in Nederland.

FENEX Garantiefonds

FENEX-expediteurs werken voortdurend aan de kwaliteit, continuïteit en beheersbaarheid van logistieke systemen. Om de betrouwbaarheid van FENEX-expediteurs te benadrukken heeft de FENEX een garantiefonds in het leven geroepen. Dit garantiefonds houdt in dat indien een FENEX-expediteur failliet gaat, het FENEX-Garantiefonds onder bepaalde voorwaarden de opdrachtgever de mogelijke financiële schade vergoedt. FENEX-expediteurs staan derhalve garant voor elkaar.

Lees meer